ลลิตา หุตังคบดี
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : คนละฟาก (Separation)

แนวคิดหลักของเรื่อง : -
เจ้าของผลงาน :
ลิตา หุตังคบดี

สถาบัน/หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการ : Thailand Animator Festival#1 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 1