ประชา จำปาบุรี
บัณฑิตสาขาแอนิเมฃั่น คณะศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ทรูดิจิตอลพลัส
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : Cockroach Family (ครอบครัวแมลงสาบ)

เทคนิค : -
แนวคิดหลักของเรื่อง :
เพราะอยากนำเสนอให้เด็กๆ หรือคนทั่วไปตระหนักว่า หากเราทานอาหารเหลือจะเป็นมลภาวะ ส่งผลให้มีแมลงสาบ หรือมดมากัดกินอาหารที่เหลือทิ้งไว้ ทำให้ห้องสกปรก โดยใช้แมลงสาบเป็นตัวดำเนินเรื่อง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา หากมนุษย์ละเลยการทานอาหารให้หมดจาน จึงเป็นแนวคิดให้ ผลิตแอนิเมชั่นเพื่อสังคมที่มีชื่อว่า Cockroach Family : ครอบครัวแมลงสาบ

เจ้าของผลงาน : นายประชา จำปาบุรี

สถาบัน/หน่วยงาน : บัณฑิตสาขาแอนิเมฃั่น คณะศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ทรูดิจิตอลพลัส

โครงการ : Thailand Animator Festival#2 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 2

­