ศิวพร มณีวรรณ
นักศึกษา สาขานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : The Closed door

เทคนิค : 2D cell animation , Composite in After Effect

แนวคิดหลักของเรื่อง : เป็นผลงานที่สะท้อนชีวิตคนในสังคมเมือง ที่นิยมทำตามค่านิยมของสังคม มากกว่าการทำด้วยความชอบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนที่บางคนเลือกเรีย นตามเพื่อน หรือตามพ่อแม่ จนลืมคิดว่าแท้ที่จริงแล้วเราชอบอะไรกันแน­่ จึงอยากจะสร้างผลงานชิ้นนี้เพื่อสนับสนุนใ­ห้ทุกคนได้ลองทำตามความฝันของตนเอง มากกว่าทำตามคนอื่น

เจ้าของผลงาน : นางสาวศิวพร มณีวรรณ "เมย์"

สถาบัน/หน่วยงาน : สาขานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โครงการ : Thailand Animator Festival#2 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 2