ธาวิต เวชกิจ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : circle


เทคนิค :
-

แนวคิดหลักของเรื่อง :
ในยุคที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียน หรือในอาชีพ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้มนุษย์เร่งรีบในการใช้ชีวิตจนมองข้ามสิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตไป


เจ้าของผลงาน :
กลุ่ม 3rd Studio


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

­


  • เจ้าของแอนิเมชั่น(กลุ่มชื่อ 3rd Studio) 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง :Circle

แนวคิดหลักของเรื่อง
ในยุคที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียน หรือในอาชีพ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้มนุษย์เร่งรีบในการใช้ชีวิตจนมองข้ามสิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตไป

  • รางวัลพิเศษ Best Visual ในงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 )

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ