ดนุพล จงอริยะกุล
Line Producer
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

.ศ.2555 ฝึกงานที่ บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด

พ.ศ.2556 ฝึกงานที่ บริษัท Big Brian Picture

พ.ศ.2557 ฝึกงานที่ บริษัท วูจาเด แอนิเมชั่น จำกัด

พ.ศ.2558 ฝึกงานที่ บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ทำงานที่ บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด