ศิลา สุวรรณสะอาด
พนังงานบริษัทเอกชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : ARTIFICER

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
เนื่องด้วยโลกมีการใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกันธรรมชาติก็ถูกทำลายลงเรื่อยๆ เช่นกัน โดยแอนิเมชั่นเรื่องนี้จะช่วยในการกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา


เจ้าของผลงาน :
นายศิลา สุวรรณสะอาด, นายยศพล จันทร์ศรี และนายวิรชา นนทการกิจ


สถาบัน/หน่วยงาน :
Vuja De Animation


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

­


เจ้าของรางวัล Best Visual ในงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง : ARTIFICER

แนวคิดหลักของเรื่อง
เนื่องด้วยโลกมีการใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกันธรรมชาติก็ถูกทำลายลงเรื่อยๆ เช่นกัน โดยแอนิเมชั่นเรื่องนี้จะช่วยในการกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา