นฤภร วินิยกูล
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน


ชื่อผลงาน : Lamp

เทคนิค : -

แนวคิดหลักของเรื่อง :
เป็นการสะท้อนสังคมปัจจุบันเรื่องการหาผลประโยชน์การเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งมีวิธีแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองรู้จักเห็นใจผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม


เจ้าของผลงาน :
นางสาวนฤภร วินิยกูล


สถาบัน/หน่วยงาน :
คณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล


โครงการ : Thailand Animator Festival#3 by Sputnik Talesคลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival และอีก 2 ผลงานรางวัลพิเศษ ปี 3

   

เจ้าของแอนิเมชั่น 1 ใน 10 ผลงานสุดท้ายของงาน Thailand Animator Festival 3 ( TAF3 ) เรื่อง : Lamp


แนวคิดหลักของเรื่อง
เป็นการสะท้อนสังคมปัจจุบันเรื่องการหาผลประโยชน์การเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งมีวิธีแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองรู้จักเห็นใจผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

­