รัฐ จำปามูล
Co-Founder บริษัท สปุตนิค เทลส์ จำกัด
ประวัติและผลงาน

Design thinking

­