นางสาวพัชรีญา ทองจันทร์
นักเรียนแกนนำ เศรษฐกิจพอเพียง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคกลางและภาคตะวันออก