นางสาวแสงอุษา พรมทอง
นักเรียนแกนนำ นักเรียนทุน เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคกลางและภาคตะวันออก