นายมนตรี สุวเพชร
นักเรียนแกนนำ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคกลางและภาคตะวันออก