รัตนพร จันทกิจ
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ประวัติและผลงาน

งานเสื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบพอเพียง

              ฉันได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูเข้ามาแล้วบอกว่า”นักเรียนวันนี้เราจะมา เรียนเรื่องเสื่อกันโดยเป็นภาษาอังกฤษ”ฉันและเพื่อนๆดีใจมากเพราะฉันและ เพื่อนๆบางคนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเสื่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว แต่พอเรามาเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรากลับไม่ค่อยเข้าใจมากนักทำให้คุณครู ต้องใช้สื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการนำตัวอย่างของกกกลม และกกเหลี่ยมมาให้เราดูว่าแตกต่างกันอย่างไรและเมื่อได้จับแล้วทำให้เราได้ รู้ว่ากกทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจน และสื่ออีกอย่างหนึ่งภาพที่คุณครูนำมาให้เราดูทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเสื่อ อย่างชัดเจนตั้งแต่แหล่งที่เพาะปลูกจนถึงการทอเสื่อ เป็นบทความภาษาอังกฤษ ที่เราต้องมาแปลเองและเชื่อมประโยคเอง 


              การแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีหลายวิธี เช่น การถามคุณครูหรือผู้ปกครอง การเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อแปลคำศัพท์ใน Google แปลภาษา การใช้ความรู้ ความจำจากคำศัพท์ที่ท่องในทุกๆวันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน แต่ที่ฉันเลือกใช้ในการแปลคำศัพท์ คือ เปิด Dictionary เนื่องจากซิสเตอร์ผู้อำนวยการของโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนนำ Dictionary มาโรงเรียนในทุกๆวันเพื่อช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษ เราจะได้เปิดหาคำศัพท์ที่เราไม่รู้ได้ ทำให้ฉันได้รู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วยเพราะเวลาที่เปิด Dictionary  จะมีคำที่ใกล้เคียงกันหรือคำที่ผ่านตามากมายทำให้เรารอบรู้ รู้กว้าง รู้ละเอียดและรู้ลึกเรื่องคำศัพท์  ได้ฝึกความอดทนในการเปิดเพราะมีคำศัพท์เยอะแยะที่จะต้องแปลมีความซื่อสัตย์ โดยไม่ไปลอกคนอื่นแถมยังไม่เปลืองไฟและสามารถไปนั่งแปลที่ไหนก็ได้โดยไม่ ลำบากเพราะพกพาสะดวก แต่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตในการแปลจะมีสิ่งล่อใจในทำให้ทำงานไม่เสร็จ เช่น facebook หรือ youtube  และยังทำให้เปลืองไฟ การแปลคำศัพท์ในครั้งนี้ทำให้ฉันได้รู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายได้รู้ เรื่องเกี่ยวกับงานเสื่อเป็นภาษาอังกฤษ  ฉันได้นำความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันเพื่อน ๆ ในโรงเรียนโดยเป็นผู้นำเสนอรายการเสียงตามสายของโรงเรียน