ณิศรา ปติพัตร
นักเรียนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคกลางและภาคตะวันออก