นางเสียะ สาหลัง สาหลัง
แม่บ้าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
หัวหน้าโครงการ ใน จังหวัดสตูล