นางสาวญาณิศา นิสัน
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ นกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล


          โครงการ นี้ทำให้พวกหนูเป็นคนกล้าถามและกล้าแสดงออกมากขึ้น ... เพราะปกติหนูจะเป็นคนขี้อาย และไ ม่มีความมั่นใจในตัวเอง...พอเข้ามาทำโครงการนี้คุณครูก็จะฝึกหนูไปเรื่อย ๆ  ให้หนูเป็นคนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก ตั้งแต่การฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม พอทำงานเสร็จก็ต้องมาฝึกการนำเสนอหน้าห้อง ฝึกที่ละคน ทีละวัน ๆ จนหนูและเพื่อน ๆ มีความมั่นใจมากขึ้น และรู้สึกสนุกที่ได้ทำงานกับเพื่อน ๆ  เมื่อก่อนไม่ค่อยพูดกับเพื่อน เพราะคิดว่าเพื่อน ๆ จะไม่ชอบหนู แต่ตอนนี้หนูกล้าพูดกับเพื่อน กับคุณครู และเมื่อทำวิจัย หนูได้ออกมาเรียนนอกห้อง หนีออกจากการเรียนหนังสือแบบเดิม ๆ  งานวิจัยทำให้หนูรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไร ชอบอะไร ชอบเรียนวิชาอะไร และวิชาวิจัยทำให้ครูรู้จักเรา และทำให้เรารู้จักคุณครู เช่น รู้ว่าครูไม่ชอบให้พวกเราทำนิสัยดื้อ และเป็นคนขี้อาย  คุณครูเลยพยายามฝึกพวกหนูไม่ให้เป็นคนขี้อายตอนนี้พวกหนูเลยกลายเป็นคนกล้า พูด ไม่อาย