นายฉลาด ปาโส
ครูแกนนำโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ