กิตติพันธ์ ประสงค์สุข
นักเรียนชั้น ม.5
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ