นางสุชาดา แสงสว่าง
ครูโรงเรียนวัดข่อย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ประวัติและผลงาน

เป็นอาจารย์ที่เข้าถึงเด็กเยาวชน มีทักษะในการลอกล่อเด็กด้วยการให้คะแนนเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการ สอนสายสังคม มีความเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาการเด็กในช่วงวัย แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่