ประวัติและผลงาน

 เปิดใจ"จรินทร์ ยอดปรางค์"เพราะ"โรงเรียนครอบครัว"ทำให้พัฒนาตนเอง :นักถักทอชุมชน
รายละเอียด : สัมภาษณ์ถอดบทเรียนโครงการนักถักทอชุมชน
จรินทร์ ยอดปรางค์ (แกนนำเยาวชน ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี)
งานมหกรรมดำนา ณ บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 7 กันยายน 2556