นายเสรี เนินพลับ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารโรงเรียนครอบครัว อบต.เนินศาลา จ.นครสวรรค์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ