ประดับ คงใจดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วย ม้าลอย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่บ้าน ใน ภาคกลาง