ทิพมาร์ถ ชงขุนทด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)