ธวัชชัย พรมเปีย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)