สุเวทย์ จรุงกิจกุล
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)