อำนาจ เอียดแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม