สุธิลักษ์ บุญเอี่ยม
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทต.บางจะเกร็ง
ประวัติและผลงาน

เวทีถอดบทเรียนและติดตามความคืบหน้า

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ชอบออกกำลังกาย มีความอดทนสูง"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"มีพี่เป็นแรงบันดาลใจในการวิ่ง"

3.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีการพัฒนาในด้านการออกกำลังกาย ออกกำลังกายบ่อยขึ้น มีความรู้ใหม่ๆ มากขึ้น และเชื่อฟังพ่อ-แม่มากขึ้น"

4.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากทำงานด้านการตัดต่อ ทำคลิปต่างๆ"