ชัชรัตน์ โพธิ์จันทร์
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทต.บางจะเกร็ง
ประวัติและผลงาน

เวทีถอดบทเรียนและติดตามความคืบหน้า

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"สุขภาพแข็งแรง เพราะชอบวิ่งออกกำลังกายทุกวัน"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"พี่ตูน บอดี้สแลม เพราะร้องเพลงเก่ง อยากเก่งเหมือนพี่ตูน"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือในยามที่ลำบาก และเรื่องการเรียน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้ฝึกความอดทน ทำให้เก่งและมีความอดทนมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นทหาร เพื่อปกป้องประเทศชาติ และป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในประเทศ"