วนศักดิ์ ตราสระน้อย
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทต.บางจะเกร็ง
ประวัติและผลงาน

เวทีถอดบทเรียนและติดตามความคืบหน้า

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ชอบวาดภาพสัตว์ในวรรณคดี"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"พี่เก่ง ธชย ทำให้อยากวาดรูป"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจในความสามารถและความเก่งของพี่เก่ง ธชย ทำให้เราเป็นคนเก่งแบบพี่เขา"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น และมีทักษะในการเตะฟุตซอลเพิ่มขึ้น เพราะได้เข้าร่วมทีมฟุตซอลของโรงเรียน"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นจิตรกร วาดรูป เพราะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง