ประเสริฐ สุขจิต
นายก อบต.เมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ประวัติและผลงาน

พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการมีส่วนร่วม

แนวคิดของประเสิรฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ กว่า 20 ปี ของการเป็นลูกจ้างเอกชนและตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม แต่มาถึงจุดเปลี่ยนจากผู้จัดการโรงงานมาเป็น "นายก อบต.เมืองลีง"ในวันนี้­

 

­

­

อ่านถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

บุคคลที่คุณอาจสนใจ