วสุรัตน์ กำเนิดหงส์
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทต.บางจะเกร็ง
ประวัติและผลงาน


เวทีถอดบทเรียนและติดตามความคืบหน้า

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นนักกีฬาฟุตบอลตำแหน่งกองหน้าของโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม มีร่างกายแข็งแรง"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"เนมาร์ นักฟุตบอลทีมชาติบราซิล"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความรู้มากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็น Youtuber ทำคลิปลง Youtube เพราะชอบและยังสามารถสร้างรายได้จากการทำงานนี้ด้วย และทำให้เราได้พบปะคนมากขึ้น"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง