พรสันต์ อยู่เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ประวัติและผลงาน

นายกพรสันต์ อยู่เย็นอบต.หนองสาหร่ายหนุนโรงเรียครอบคร ­ัวแก้ปัญหาชุมชน:นักถักทอชุมชน 


สัมภาษณ์ถอดบทเรียน หลักสูตรนักถักทอชุมชนฯ 
นายพรสันต์ อยู่เย็น นายก อบต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี
งานมหกรรมดำนา ณ บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย 
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี