อัญชิษา สิงห์โต
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

­

­

อาชีพที่หนูอยากเป็น

"อยากเป็นเชฟ อยากทำอาหารให้คนอื่นได้ชิม..แม่บอกว่าอยากเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพที่สุจริต"

เมนูเด็ดข้าวผัดไข พ่อแม่-น้อง-ครู บอกว่าอร่อยดี

ด.ญ.อัญชิษา สิงห์โต (เมย์) ป.6

โรงเรียนวัดดอนตาจีน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

­

เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับหมู่บ้านและตำบลภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่นี่ https://goo.gl/LGukyu