นราภรณ์ ศรีดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)