วาสิฎา จานสิบสี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)