รัฐชัย ทั่งทอง
แกนนำเยาวชน ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทต.เมืองแก