ณัฐวดี ยองใย
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทต.บางจะเกร็ง
ประวัติและผลงาน


เวทีถอดบทเรียนและติดตามความคืบหน้า

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ชอบร้องเพลง ทำให้เราสนุกและมีความสุข"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"เบิ้ล ประทุมราช เป็นแรงบันดาลใจทำให้อยากเป็นนักร้อง"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย"

4.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นศิลปินนักร้อง อยากสร้างความสุขให้กับผู้อื่นด้วยเสียงเพลงของเรา"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง