วรัญญู วอทอง
ประธานสภาเด็กและเยาวชน ทต.บางจะเกร็ง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน ทต.บางจะเกร็ง
ประวัติและผลงาน

เวทีถอดบทเรียนและติดตามความคืบหน้า

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"มีความนอบน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม ใจบุญสุนทาน รอบคอบ สามารถเล่นดนตรีไทยได้หลายชนิดเช่น เป่าขลุ่ย กลองยาว มีอารมณ์ขัน มีวาทศิลป์ และมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"แรงบันดาลใจของข้าพเจ้าคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากความสุขของประชาชน"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ครั้งหนึ่งเคยจัดโครงการแบ่งปันเพื่อน้องขอบชายแดน แล้วเกิดความรู้สึกเหนื่อยและท้อจากการที่ถูกตำหนิ ต่อว่า จนเมื่อวันจัดกิจกรรมและได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ทำให้มีความสุขและมีกำลังใจที่จะทำต่อไป"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้งานต่างๆ เพิ่มทักษะให้กับตัวเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเอกสาร การวางตัวที่ดี การบริหารงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มีความใจเย็นและรอบคอบมากขึ้นด้วย"