พัสกร อุ่นอ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ประวัติและผลงาน

ทำด้วย "ใจ"

คงไม่ง่ายนักสำหรับ "พัสกร อุ่นอ่อน" ปลัดเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี กับบทบาทการเป็น "ข้าราชการประจำระดับสูง" ที่ต้องใช้ความความสามารถในการบริหารจัดการ และการประสานงานระหว่าง 3 ภาคส่วนที่มีความสำคัญ คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานประจำ และประชาชน ยิ่งเมื่อต้องเจอกับเนื้องานที่มีรายละเอียดแตกต่างกันด้วย การทำงานแบบ "ใส่ใจ" เท่านั้น จึงจะนำพาเราให้นั่งอยู่ในใจผู้อื่นได้

­

­


­

­

­

ถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์


"...ตอนส่งไปประกวดก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าจริงๆ แล้วเราทำทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างอุตสาหการ ด้านอาชีพ ทำหมด ส่วนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ถ้างานด้านนี้ก็ต้องมาทางกองสาธารณสุขก็ถามเขาว่า (นางมณิพา ศรีท้าว) พร้อมไหม เพราะงานหลักเขาก็เยอะ งาน สปช.อีก สปสช. แล้วก็มีงานนี้เข้ามาอีก ก็ลักษณะของเขาเป็นคนชอบทำ ก็เลยทำมา 1 ปี 8 เดือน..."

เสียงสะท้อนจากการเป็นผู้บริหารที่สนับสนุนการทำงานของทีมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

นายพัสกร อุ่นอ่อน (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)

ปลัดเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี