กำพล จรุงกิจกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ( นักถักทอชุมชน รุ่น 1)