นภสร โลกวิจิตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)