อาจารย์สำราญ เฟื่องฟ้า
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

แม้ ระบบการศึกษาในโรงเรียนจะให้วิชาสามัญกับเด็กและเยาวชน แต่ “วิชาชีวิต” ที่ทั้งเด็กและพ่อแม่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถหาได้จาก “ครอบครัว” ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด ประสบการณ์ชีวิตที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่จะส่งต่อถึงคนรุ่นลูกนั้นมีได้ตลอดชีวิต เป็นตำราเรียนเล่มใหญ่ที่ไม่มีวันจบ เพราะ “เด็กสมัยนี้ก่อไฟจากไม้ฟืนเป็นหรือไม่ เด็กสมัยนี้รู้หรือไม่ว่าเครื่องแกงส้มใส่อะไรบ้าง” ขณะเดียวกันเด็กก็ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นด้วยว่า เป็นลูกจะต้องมีหน้าที่ต่อครอบครัวอย่างไร เป็นนักเรียนจะต้องมีหน้าที่ต่อการเรียนอย่างไร

 

(วรรคทอง)

 

“ควร จะมีการค้นหาคนดี และแหล่งเรียนรู้ในตำบลโพธิ์เสด็จ นำมาพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น ให้เด็กไปค้นหา จดบันทึก ทำแผนที่เดินดิน และมานำเสนอในกลุ่มใหญ่ ในกระบวนการสืบค้น เด็กก็ได้เรียนรู้ไปด้วย และเห็นคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นด้วยว่า พื้นที่ของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพื้นที่อื่นๆ ในตำบลเรามีคนเก่ง มีผู้รู้ ครูภูมิปัญญามากมาย ตรงนี้จะเป็นการสร้างฐานความมั่นใจให้กับเด็กในตำบลโพธิ์เสด็จ”