คุณประพงศ์ ชูตรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช