นายสุทิน ผลย้อย
ครูภูมิปัญญา ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

แม้ จุดเริ่มต้นจะมาจากความรู้สึกสงสารเยาวชน แต่เมื่อถึงวันนี้บอกได้เต็มปากเต็มคำว่า “ลุงสุทิน” ที่เด็กๆ ได้สัมผัสและคุ้นเคย คือบุคคลต้นแบบในเรื่องการมีจิตอาสาอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะทุกคำพูดที่ “ลุงสุทิน” พร่ำบอกล้วนออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์โดยไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทน ทำให้เด็กและเยาวชนจิตอาสาที่โพธิ์เสด็จต่างให้ความเคารพศรัทธา และภาคภูมิใจ พร้อมๆ กับคำสอนที่ดีงามที่ทุกวันนี้ได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของเด็กๆ โดยไม่รู้ตัว

 

(วรรคทอง)

 

“ผม ก็จิตอาสาเหมือนกัน จิตอาสานี้เงินเดือนไม่มี ก็เหมือนลุง เงินเดือนไม่มีแม้แต่บาทเดียว แต่ที่ทำเพราะสงสารเยาวชน ทำเถอะ วันนี้เราเริ่มสร้าง พรุ่งนี้เริ่มทำ มะรืนนี้ต้องเริ่มเรียนรู้ ที่เขา (เด็กเยาวชน) เก็บ (ขยะ) มา เขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่า ทำจิตอาสาดีกว่าเราไปนั่งมองคนอื่นมาใช้เรา เราทำเอง รู้เอง และนำภูมิปัญญามาพัฒนาด้วยตัวเอง นี่ครับ จิตอาสา..ทำตรงนี้”