นางบัวเรือง วงษ์พิมพ์
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน, อสม., ผู้ใหญ่ใจดี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ