พระชูศักดิ์ อนาลโย
พระชูศักดิ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน บ้านโคกกลาง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ