นายสำเนียง วงษ์พิมพ์
ผู้ช่วยกำนันตำบลหว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ