นายสวัสดิ์ หล่าจำปา
มัคทายกวัด, ผู้รู้ด้านพิธีกรรม, ผู้ใหญ่ใจดี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ