นางผ่องศรี ปู่หลุ่น
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์, กรรมการร้านค้าสหกรณ์, ผู้ใหญ่ใจดี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ