นายเฉลี่ย เหลาเกตุ
ผู้ใหญ่ใจดี, ที่ปรึกษาชุมชน, ที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์, กรรมการร้านค้าสหกรณ์, ประธานเครือข่ายเกษตรกร ต.หว้าทอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ