นางสาวกาญจนา เกษสุวรรณ์
เลขานุการฝ่ายชุมชน ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ป่างิ้ว
ประวัติและผลงาน

ตำแหน่งเลขานุการฝ่ายชุมชน

  • ชวนเยาวชนคุยตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายได้
  • เป็นครูภูมิปัญญาที่สอนเกี่ยวกับเกษตรลดต้นทุนได้  และเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าใจเด็กเยาวชนว่าต้องมีลูกล่อลูกชนในการคุย  หรือที่เรียกว่า “เข้ามวย” กับเยาวชนได้ดี